FUN WITH FILIPINO SET OF 3 (MGA BILANG HUGIS AT KULAY, ANG AKING SARILI AT KOMUNIDAD, & ANG AKING ALPABETONG FILIPINO)

Regular price ₱150.00

Tax included.

Ang Fun with Filipino ay naglalaman ng mga iba't ibang pagsasanay na makatutulong sa mga bata sa paglinang ng kanilang batayang kasanayan sa pagbilang, pagkulay, pagsulat, at pagkilala ng alpabetong Filipino.

26 x 19 x 0.30 cm

32 pp, Paperback