Biblia Para sa Maliliit na Bata

Regular price ₱475.00

Tax included.

ISBN: 9789710094219

Weight: 0.7 kg

Description:

Ang galing galing ng Salita ng Diyos! Narito ang 20 mga popular na kwento tungkol sa Diyos at ang Kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ni Jesus. Ikunuwento nang simple para maiintindihan ng mga maliliit na bata at iginuhit nang kaakit-akit, ang Bibliang ito ay siguradong magiging isang paboritong introduksyon sa Salita ng Diuos para sa mga maliliit na bata.