BATANG MATALINO AKLAT SA PANIMULANG PAGBASA

Regular price ₱100.00

Tax included.

Ang aklat na ito ay may layunin na ipakilala sa mga bata ang bagong alpabetong Filipino sa pamamagitan ng mga patinig, katinig at mga hiram na titik. BATANG MATALINO AKLAT SA PANIMULANG PAGBASA