Attitude 101: Mga Dapat Malaman ng Bawat Leader

Regular price ₱150.00

Tax included.

Attitude 101: Mga Dapat Malaman ng Bawat Leader

₱150.00


ISBN: 9789710094004
Author: John Maxwell
Weight: 0.05 kg

Description:

(Note: This book has been translated into conversational Taglish)

Hindi man masiguro ng good attitudes ang success ng isang team, sigurado naming mawawasak ang team ng bad attitudes. Ito ang sinasabi ng New York Times best-selling author at leadership expert na si John C. Maxwell sa napakapractical na librong ito na Attitude 101. Alam ng sinumang sumubok na mag-lead ng mga taong may masamang attitudes na nakaka-frustrate ito.

Sa maiksi at madaling basahing librong ito, mangingibabaw ka sa mga attitude issues.
Matututunan mong:

  • Makita kung paano naaapektuhan ng attitude ng isang tao ang kanyang performance
  • Matukoy ang mga problema sa feelings, kinikilos, at pag-iisip mo a tng ibang tao
  • Makilala ang nai na common attitude problems sa sumisira sa teamwork
  • Tuklasin ang sikreto sa pagbabago ng masamang attitude
  • Bumuo ng bagong pagkilala sa kabiguan at tagumpay na makakapag-improve ng performance
  • Magkaroon ng attitude na nakakatulong sa leader na sumulong sa next level