ANG KUWENTO NI BINIBINING REPOLYO (A TALE OF LADY CABBAGE) BY: SERENE WEE

Regular price ₱295.00

Tax included.

ANG KUWENTO NI BINIBINING REPOLYO (Big Book Edition)
Written by Serene Wee with Filipino translation by Augie Rivera
Illustrated by Conrad Raquel
₱250

13 x 15 • 16 pages • Full-color • Bilingual (Filipino-English) • Softcover • ISBN: 978-971-630-187-8

akinggan ang aking munting salaysay. Tungkol sa isang mayabang na gulay.

Nangingibabaw si Binibining Repolyo sa gulayan. Ay, kay yabang niyang tunay. At naku, NAPAKAINGAY! Saksihan kung paano lumaki nang LUMAKI ang mataba niyang ulo habang nagrereyna siya sa iba pang mga gulay. Pero ang lahat nang ito ay magbabago sa araw na dumating ang magsasakang si Manong Tong sa gulayan.

Tiyak na maaaliw ang mga munting mambabasa sa magkahalong saya at lungkot ng kuwento ng mayabang na si Binibining Repolyo.