30 Days Para Ma-control ang Iyong Bibig

Regular price ₱150.00

Tax included.

ISBN: 9789710097302


Description:

“I can’t believe it! Nasabi ko ba talaga ’yun?”

Alam ni Deborah Smith Pegues, isang certified behavior specialist, kung gaano kadaling makapagbigay ng problema sa ating personal and business relationships ang ating bibig. Dahil dito, sumulat siya ng 30-day devotional para makatulong sa iyo na ma-control ang iyong bibig and turn it into a productive asset.

With humor and refreshing candidness, Deborah shares chapters kung paano mako-control ang . . .

Matsismis na Bibig
Pabigla-biglang Bibig
Gumaganting Bibig
Nagmamarunong na Bibig Mapagmaliit na Bibig
. . . at 25 na iba pa.

Life changing ang librong ito! Ang bawat chapter ay may stories, soul-searching questions, and Scripture-based personal affirmations.

Also included is a “Daily Tongue Evaluation Checklist,” “Alternative Uses of the Tongue,” and Bible verses to help tame the tongue.